Patentovaná technologie MBST

PŘÍSTROJ ARTHTO SPIN LIFT


ARTHRO SPIN LIFT

MBST TERAPEUTICKÉ KŘESLO

Nejnovější produkt v oblasti terapeutické technologie je přístroj ARTHRO · SPIN · LIFT se dvěma zdroji, který sestává z aplikátorů nové generace, které jsou řízeny novými vyvinutými komponenty. Specialitou nového MBST terapeutického přístroje je kromě vyšší účinnosti také elegantní design, intuitivní ovládání a vyšší komfort pacienta.

ARTHRO · SPIN · LIFT lze přizpůsobit individuálním potřebám pacienta. I v rámci rozsahu indikací udává přístroj ARTHRO · SPIN · LIFT nové trendy a umožňuje šetrné a účinné ošetření množství degenerativních onemocnění pohybového a opěrného aparátu.

Přístroj je určen zejména pro léčbu oblasti ramen, loktů, rukou, prstů, nohou, kolen, kotníku, chodidel a prstů na nohou.

Za předpokladu předchozí a podrobné lékařské prohlídky a individuálního poradenství je možné MBST terapii prostřednictvím ARTHRO · SPIN · LIFT terapeutického křesla absolvovat v výše uvedených oblastech. Moderní terapeutický přístroj odpovídá všem aktuálním EU normám pro medicínské přístroje a je možné jej použít u všech věkových kategoriích.

Vysokou kvalitu našich terapeutických lehátek ARTHRO · SPIN · LIFT zajišťujeme i prostřednictvím bezpečnostně technických kontrol podle § 6 německého nařízení pro provozování medicínských výrobků (MPBetreibV). Všechny terapeutické lehátka byly podrobeny bezpečnostní technické kontrole (STK).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

MBST terapie nukleární magnetickou rezonancí je inovativní terapeutická metoda. Každé použití nebo doporučení terapie se provádí výhradně po diagnóze odborným lékařem. V rámci konzultačního rozhovoru s odborným lékařem příslušné MBST kliniky vám budou zodpovězeny všechny otázky k účinnosti terapie a terapeutickým oblastem. V této souvislosti chceme upozornit na to, že nemůžeme zaručit, že doporučená terapie bude účinná při každém ošetřovaném pacientovi. MBST terapie v současnosti není součástí katalogu služeb zákonem stanovených zdravotních pojišťoven. Soukromé zdravotní pojišťovny, doplňkové pojišťovny a profesní sdružení, po provedení odborných posudků a po odsouhlasení ze strany jejich lékařské služby, v mnoha případech hradí náklady na ošetření zcela nebo částečně.

Obsah slouží výlučně pro informační účely. V žádném případě nemá nahradit lékařské poradenství, diagnostiku nebo ošetření a nikdy se nesmí použít k svévolné zahájení, změnu nebo ukončení léčby onemocnění. V případě zdravotních dotazů nebo potíží se vždy poraďte s naším lékařem!