PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE MBST POMÁHÁ PŘI

HOJENÍ RAN A LÉČBĚ JIZEV

PORADCE PŘI HOJENÍ RAN A LÉČBĚ JIZEV

FYZIOLOGIE RAN

Rána si od těla žádá řadu komplexních procesů. Proces hojení ran začíná bezprostředně po zranění. Zbylé buňky nebo nekrotická tkáň jsou odstraněny např. prostřednictvím makrofágů, které kolem sebe stimulují tvorbu fibroblastů, které do okolí odevzdávají kolagen, aby se rána zahojila.

FÁZE HOJENÍ

Běžné hojení probíhá ve třech dynamických fázích, které se časově překrývají a nelze je od sebe oddělit:

EXSUDAČNÍ FÁZE, RESP. FÁZE ČISTENÍ · 0.-5. DEN

Tato imflamatorní fáze slouží k odstranění zbytků tkáně a vyčištění rány

GRANULAČNÍ FÁZE · 5.-21. DEN

V této fázi se tvoří nová tkáň, aby zaplnila ránu. Důležité jsou zde fibroblasty.

EPITELIZAČNÍ FÁZE · 21.-60. DEN

Rána se zavírá. Přitom dochází k zesílené tvorbě kolagenních vláken

HOJENÍ RAN

Zdravé tělo se pokouší co možná nejrychleji opravit ránu, ve které nahrazuje zničenou tkáň novou tkání. Dojde-li k poruše hojení, mohou být přirozené hojivé procesy zhoršeny nebo přerušeny.
Pokud se hojivé procesy automaticky nespustí nebo jsou rušeny, může to např. vést k chronickým bolestem, pohybovým omezením nebo také k trvalému poškození nervů.

CHRONICKÉ RÁNY

ANevykazuje-li rána po osmi až dvnácti měsícíh žádnou tendenci hojení, jedná se právě o ránu chronickou. Jsou-li příčinou oběhové poruchy, jako např. u bércového vředu, mohou rány proniknout více vrstvami kůže a dospět až ke kosti.

PRINCIP ÚČINKU MBST TERAPIE

MBST-Terapie se zakládá na fyzikálním principu magnetické rezonance, při které jádra vodíku nejprve přijmou energii a následně ji odvezdají do okolní tkáně. Vědecké poznatky poukazují na to, že MBST magneticko-rezonanční technologie stimuluje různé biofyzikální procesy a vyvolává protizánětlivé a analgetické účinky. Poškozené buňky jsou ovlivněny takovým způsobem, že mohou být spuštěny přirozené regenerativní procesy.

Cílem MBST magneticko-rezonanční terapie je aktivně ovlivnit narušené regenerativní hojivé procesy a efektivně podpořit hojení ran.

MBST- mechanismus účinku hojení ran

  •  Ovlivňuje fukci buněk v zanětlivém stavu
  •  Ovlivňuje aktivitu proteinkinázy a změnu profilu bílkoviny v kožních fibroblastech
  •  Vede k signifikantnímu nárůstu rozpustného kolagenu v mezibuněčné hmotě
  •  Vede k úbytku málorozpustného a nerozpustného kolagenu v mezibuněčné hmotě
  •  Ovlivňuje, resp. reguluje hypoxické procesy a signální dráhy citlivé na kyslík
  •  Dokáže spustit posun, resp. přizpůsobení biologických hodin v buňkách fibroblastů
  •  Dokáže upravit frekvenci oxidovaných nitrobuněčných reaktivních forem kyslíku (ROS) v časovém a trvale závislém režimu
  •  Stimuluje migraci makrofágů, jakož i dělení a migraci endoteliálních buněk
  •  Velmi významně snížuje subjektivně vnímanou intenzitu bolesti, jakož i zásadně snížuje frekvenci bolesti

Postoperativní užití

MBST terapie se používá také v pooperačním přístupu k co nejrychlejšímu odstranění tkáňových defektů, k obnovení přirozené ochranné funkce kůže a k pozitivnímu ovlivnění tvorby jizev. Cílem pooperační léčby ran pomocí MBST je získání mechanicky silných a esteticky nenápadných jizev, které chrání tkáň nejefektivněji. Např.: proti opětovnému poranění rány nebo infekcím. Vznik pooperační bolesti úzce souvisí s výkonem kožních řezů a přemístěním tkáňových složek, jako jsou např.: kosti a fragmenty kostí. V důsledku toho je okolní tkáň vážně ovlivněna, což může vést k pooperační bolesti. Pooperační bolest je pro pacienta nejen nepříjemná, ale může také nepříznivě ovlivnit proces hojení a zabránit normálnímu hojení ran. Pro tento případ je tady MBST molekulární biofyzikální stimulace. Jejich cílem je mimo jiné ovlivnit procesy hojení ran cíleným dodáváním energie do poraněné nebo nefunkční tkáně a kromě toho snižovat bolest a zánětlivé reakce.