Patentovaná technologie MBST

MBST PRO MOBIL


MBST PRO MOBIL

MBST MOBILNÍ TERAPEUTICKÝ SYSTÉM

PRO · MOBIL je flexibilní MBST terapeutický systém pro terapeutické oblasti: krční páteř, ramena, lokty, zápěstí, ruce a prsty, kolena, vazy, bederní páteř, kyčle, chodidlové a nártové klouby. Ošetřovat se mohou mimo jiné degenerativní onemocnění kloubů (artrózy), poranění kloubů, onemocnění kostí a zlomeniny kostí.

Prostřednictvím přístroje PRO · MOBIL lze lékařem nebo fyzioterapeutem předepsanou MBST terapii nukleární magnetickou rezonancí provádět téměř všude, např. i doma.

Díky kombinaci mobilní řídící jednotky nukleární magnetické rezonance a až dvou aplikátorů nukleární magnetické rezonance lze efektivně ošetřovat osoby každého věku a tělesné velikosti. Během hodinu trvajícího ošetření se pacient nesmí pohybovat, protože hrozí nebezpečí zakopnutí nebo pádu. Pacient si však může pohodlně sednout a např. sledovat televizi, poslouchat hudbu nebo číst.

Za předpokladu předchozí a podrobné lékařské prohlídky a individuálního poradenství je možné MBST terapii prostřednictvím přístroje PRO · MOBIL absolvovat v níže uvedených oblastech. MBST terapeutický přístroj odpovídá všem aktuálním EU normám pro medicínské přístroje a je možné jej použít u všech věkových kategoriích.

Vysokou kvalitu našich terapeutických systémů PRO · MOBIL zajišťujeme i prostřednictvím bezpečnostně technických kontrol podle § 6 německého nařízení pro provozování medicínských výrobků. Všechny PRO · MOBIL terapeutické přístroje byly podrobeny bezpečnostní technické kontrole (STK).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

MBST terapie nukleární magnetickou rezonancí je inovativní terapeutická metoda. Každé použití nebo doporučení terapie se provádí výhradně po diagnóze odborným lékařem. V rámci konzultačního rozhovoru s odborným lékařem příslušné MBST kliniky vám budou zodpovězeny všechny otázky k účinnosti terapie a terapeutickým oblastem. V této souvislosti chceme upozornit na to, že nemůžeme zaručit, že doporučená terapie bude účinná při každém ošetřovaném pacientovi. MBST terapie v současnosti není součástí katalogu služeb zákonem stanovených zdravotních pojišťoven. Soukromé zdravotní pojišťovny, doplňkové pojišťovny a profesní sdružení, po provedení odborných posudků a po odsouhlasení ze strany jejich lékařské služby, v mnoha případech hradí náklady na ošetření zcela nebo částečně.

Obsah slouží výlučně pro informační účely. V žádném případě nemá nahradit lékařské poradenství, diagnostiku nebo ošetření a nikdy se nesmí použít k svévolné zahájení, změnu nebo ukončení léčby onemocnění. V případě zdravotních dotazů nebo potíží se vždy poraďte s naším lékařem!