Patentovaná technologie MBST

PŘÍSTROJ OPEN SYSTEM 350


OPEN SYSTEM 350

MBST TERAPEUTICKÉ KŘESLO

OPEN · SYSTEM · 350 je flexibilní MBST terapeutické křeslo pro terapeutické oblasti: lokty, ruce, prsty, kolena, nohy, kotník, palce na nohách a nártové klouby.

Díky kombinaci mobilní jednotky nukleární magnetické rezonance s pohodlným terapeutickým křeslem lze efektivně ošetřovat osoby téměř každého věku a tělesné stavby. V modrých prvcích se nacházejí aplikátory nukleární magnetické rezonance, které definují terapeutickou oblast. Jednotku nukleární magnetické rezonance je možné umístit na stůl nebo vozík, který je součástí dodávky. Pacient si sedne do křesla a zaujme s ošetřovanou rukou nebo nohou optimální polohu. Terapeutický objem cca 23 litrů umožňuje terapii relevantních oblastí na rukou a nohou.Vysokou kvalitu našich terapeutických Ložek OPEN · SYSTEM · 700 zajišťujeme i prostřednictvím bezpečnostně technických kontrol podle § 6 německého nařízení pro provozování medicínských výrobků (MPBetreibV). Všechny terapeutické lehátka byly podrobeny bezpečnostní technické kontrole (STK).

OPEN · SYSTEM · 350 slouží k terapii bolestivých, degenerativních a chorobných změn pohybového a opěrného ústrojí.

Během hodinového ošetření pacient může pohodlně sedět v terapeutickém křesle. V průběhu terapeutické jednotky se pacient může volně pohybovat v terapeutické oblasti, poslouchat hudbu nebo číst.

Za předpokladu předchozí a podrobné lékařské prohlídky a individuálního poradenství je možné MBST terapii prostřednictvím přístroje OPEN · SYSTEM · 350 absolvovat v níže uvedených oblastech. Moderní terapeutický přístroj odpovídá všem aktuálním EU normám pro medicínské přístroje a je možné jej použít u všech věkových kategoriích.

Vysokou kvalitu našich terapeutických systémů OPEN · SYSTEM · 350 zajišťujeme i prostřednictvím bezpečnostně technických kontrol podle § 6 německého nařízení pro provozování medicínských výrobků. Všechny terapeutické lehátka byly podrobeny bezpečnostní technické kontrole (STK).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

MBST terapie nukleární magnetickou rezonancí je inovativní terapeutická metoda. Každé použití nebo doporučení terapie se provádí výhradně po diagnóze odborným lékařem. V rámci konzultačního rozhovoru s odborným lékařem příslušné MBST kliniky vám budou zodpovězeny všechny otázky k účinnosti terapie a terapeutickým oblastem. V této souvislosti chceme upozornit na to, že nemůžeme zaručit, že doporučená terapie bude účinná při každém ošetřovaném pacientovi. MBST terapie v současnosti není součástí katalogu služeb zákonem stanovených zdravotních pojišťoven. Soukromé zdravotní pojišťovny, doplňkové pojišťovny a profesní sdružení, po provedení odborných posudků a po odsouhlasení ze strany jejich lékařské služby, v mnoha případech hradí náklady na ošetření zcela nebo částečně.

Obsah slouží výlučně pro informační účely. V žádném případě nemá nahradit lékařské poradenství, diagnostiku nebo ošetření a nikdy se nesmí použít k svévolné zahájení, změnu nebo ukončení léčby onemocnění. V případě zdravotních dotazů nebo potíží se vždy poraďte s naším lékařem!