Patentovaná technologie MBST

PŘÍSTROJ OPEN SYSTEM 700


OPEN SYSTEM 700

MBST TERAPEUTICKÉ LůŽKO

OPEN · SYSTEM · 700 je flexibilní MBST terapeutické lůžko pro terapeutické oblasti: záda, páteř, dřík, kyčle, ramena a obě kolena.
Díky svému terapeutickému objemu cca 150 litrů a ploše na ležení s délkou 200 cm lze efektivně a pohodlně ošetřovat osoby téměř každého věku a tělesné stavby. V modrých cívkách se nacházejí aplikátory nukleární magnetické rezonance a definují terapeutickou oblast. Plocha na ležení je posouvatelná a umožňuje optimální umístění pacienta při terapeutické jednotce.
Během hodinového ošetření může pacient ležet na zádech nebo na boku. Pomocí různých polštářů zajistí optimální a pohodlná poloha. Pacient se v průběhu terapeutické jednotky může volně pohybovat v terapeutické oblasti, poslouchat hudbu nebo číst.
Za předpokladu předchozí a podrobné lékařské prohlídky a individuálního poradenství je možné MBST terapii prostřednictvím přístroje MBST Open System 700 absolvovat ve výše uvedených oblastech. Moderní terapeutický přístroj odpovídá všem aktuálním EU normám pro medicínské přístroje a je možné jej použít u všech věkových kategoriích.
Vysokou kvalitu našich terapeutických Ložek OPEN · SYSTEM · 700 zajišťujeme i prostřednictvím bezpečnostně technických kontrol podle § 6 německého nařízení pro provozování medicínských výrobků (MPBetreibV). Všechny terapeutické lehátka byly podrobeny bezpečnostní technické kontrole (STK).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

MBST terapie nukleární magnetickou rezonancí je inovativní terapeutická metoda. Každé použití nebo doporučení terapie se provádí výhradně po diagnóze odborným lékařem. V rámci konzultačního rozhovoru s odborným lékařem příslušné MBST kliniky vám budou zodpovězeny všechny otázky k účinnosti terapie a terapeutickým oblastem. V této souvislosti chceme upozornit na to, že nemůžeme zaručit, že doporučená terapie bude účinná při každém ošetřovaném pacientovi. MBST terapie v současnosti není součástí katalogu služeb zákonem stanovených zdravotních pojišťoven. Soukromé zdravotní pojišťovny, doplňkové pojišťovny a profesní sdružení, po provedení odborných posudků a po odsouhlasení ze strany jejich lékařské služby, v mnoha případech hradí náklady na ošetření zcela nebo částečně.

Obsah slouží výlučně pro informační účely. V žádném případě nemá nahradit lékařské poradenství, diagnostiku nebo ošetření a nikdy se nesmí použít k svévolné zahájení, změnu nebo ukončení léčby onemocnění. V případě zdravotních dotazů nebo potíží se vždy poraďte s naším lékařem!