Patentovaná technologie MBST


OSTEO PRO SYSTEM

MBST TERAPEUTICKÉ LŮŽKO

OSTEO · SYSTEM je MBST terapeutické lůžko, které umožňuje pacientům s osteoporózou terapii celého těla. Slouží k léčbě osteoporózy, metabolických poruch kostí a zlomenin kostí. Díky vývoji speciálních prvků technologie nukleární magnetické rezonance se nám podařilo rozšířit terapeutickou oblast nukleární magnetické rezonance na celé tělo. Aplikátory nukleární magnetické rezonance se nacházejí v ploše na ležení a definují terapeutickou oblast.

Díky tomu je možné efektivně ošetřovat osoby téměř každého věku a tělesné stavby. Během hodinového ošetření se pacient může pohodlně uvolnit na terapeutickém lehátku. V průběhu terapeutické jednotky se pacient může volně pohybovat v terapeutické oblasti, poslouchat hudbu nebo číst. Mnozí pacienti popisují pocit příjemného tepla nebo brnění. Narozdíl od léčby artrózy se terapie osteoporózy provádí výhradně po dobu deseti hodin, pokud možno v rámci po sobě následujících dní.

Za předpokladu předchozí a podrobné lékařské prohlídky a individuálního poradenství je možné MBST terapii prostřednictvím přístroje OSTEO · SYSTEM absolvovat v níže uvedených oblastech. Moderní terapeutický přístroj odpovídá všem aktuálním EU normám pro medicínské přístroje a je možné jej použít u všech věkových kategoriích.

Vysokou kvalitu našich terapeutických systémů OSTEO · SYSTEM zajišťujeme i prostřednictvím bezpečnostně technických kontrol podle § 6 německého nařízení pro provozování medicínských výrobků. Všechny terapeutické lehátka byly podrobeny bezpečnostní technické kontrole (STK). Medicínský produkt zařízení 1 podle německého nařízení pro provozování medicínských výrobků.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

MBST terapie nukleární magnetickou rezonancí je inovativní terapeutická metoda. Každé použití nebo doporučení terapie se provádí výhradně po diagnóze odborným lékařem. V rámci konzultačního rozhovoru s odborným lékařem příslušné MBST kliniky vám budou zodpovězeny všechny otázky k účinnosti terapie a terapeutickým oblastem. V této souvislosti chceme upozornit na to, že nemůžeme zaručit, že doporučená terapie bude účinná při každém ošetřovaném pacientovi. MBST terapie v současnosti není součástí katalogu služeb zákonem stanovených zdravotních pojišťoven. Soukromé zdravotní pojišťovny, doplňkové pojišťovny a profesní sdružení, po provedení odborných posudků a po odsouhlasení ze strany jejich lékařské služby, v mnoha případech hradí náklady na ošetření zcela nebo částečně.

Obsah slouží výlučně pro informační účely. V žádném případě nemá nahradit lékařské poradenství, diagnostiku nebo ošetření a nikdy se nesmí použít k svévolné zahájení, změnu nebo ukončení léčby onemocnění. V případě zdravotních dotazů nebo potíží se vždy poraďte s naším lékařem!