Německá společnost MedTec Medizintechnik GmbH již před více jak 20-ti lety vyvinula revoluční technologii tzv. „MBST“ díky níž jsme schopni Vám pomoci při potížích pohybového a opěrného aparátu lidského těla. 

   Pohyb bereme jako samozřejmou věc, teprve když se nám něco přihodí a běžný pohyb začnou doprovázet omezení vyplývající z úrazu nebo nemoci zjistíme jak nepříjemné je jeho jakékoliv omezení. V pokročilejším věku nebo při aktivním sportu kdy je tělo vystaveno větší zátěži se mohou dostavit i problémy provázené právě bolestmi.

    V současnosti je „MBST“ (molekulární biofyzikálně stimulační terapie) využívána ve více než 40 zemích světa, jejím prostřednictvím jsou léčeny civilizační onemocnění jako jsou artróza, osteoporóza, porucha látkové výměny v kostech, regenerace tkáně jater, úrazy svalů i šlach způsobených přetížením při sportu a v neposlední řadě i rychlejší hojení po operativních stavů, bércových vředů, diabetické nohy a dekubitů.

     Další možnosti je tuto péči poskytnout i našim čtyřnohým miláčkům. Díky spektru přístrojů MBST neexistuje témeř omezení velikostí domácího mazlíčka, ale i hospodářského zvířete. Úspěšné využití MBST je u koní a to jak dostihových tak i parkurových. Vzhledem k délce života a tržní hodnotě je tato terapie velkým přínosem pro další život a sportovní kariéru takovéhoto zvířete. V těchto případech se používá terapie i jako prevence před úrazem, podobně jako u vrcholových sportovců. 

Jak dlouho?

1998
Německá společnost MedTec již před více jak 20-ti lety vyvinula revoluční technologii tzv. "MBST" díky ní je možné uspěšně léčit nemoci jako artroza, osteoporoza, urazy šlach a svalů a mnoho dalších a to neinvazivně. 

Kde?

0
     V současnosti je "MBST" (molekulární biofyzikálně stimulační terapie) úspěšně využívána lékaři ve více než 40 zemích světa.

Kolik?

0
Díky své uspešnosti při léčbě poměrně rozšířených civilizačních nemocí jako jsou artroza a osteoporoza ale i úrazů pohybového ustrojí bylo za dobu více něž 20 let ošetřeno více než 120 000 pacientů

Tolik?

0
ANO!!! Více než 1 000 000 hodin bylo aplikováno aby pomohlo s léčbou obtíží a úrazů 120 000 pacientů.
Naše přístroje: