PRO MOBIL

MBST MOBILNÍ TERAPEUTICKÝ SYSTÉM

Prostřednictvím přístroje PRO MOBIL lze lékařem nebo fyzioterapeutem předepsanou MBST terapii nukleární magnetickou rezonancí provádět téměř všude, např. i doma.
Díky kombinaci mobilní řídící jednotky nukleární magnetické rezonance a až dvou aplikátorů nukleární magnetické rezonance lze efektivně ošetřovat osoby každého věku a tělesné velikosti. Během hodinu trvajícího ošetření se pacient nesmí pohybovat, protože hrozí nebezpečí zakopnutí nebo pádu. Pacient si však může pohodlně sednout a např. sledovat televizi, poslouchat hudbu nebo číst.
Za předpokladu předchozí a podrobné lékařské prohlídky a individuálního poradenství je možné MBST terapii prostřednictvím přístroje PRO MOBIL absolvovat v níže uvedených oblastech. MBST terapeutický přístroj odpovídá všem aktuálním EU normám pro medicínské přístroje a je možné jej použít u všech věkových kategoriích.
Vysokou kvalitu našich terapeutických systémů PRO MOBIL zajišťujeme i prostřednictvím bezpečnostně technických kontrol podle § 6 německého nařízení pro provozování medicínských výrobků. Všechny PRO MOBIL terapeutické přístroje byly podrobeny bezpečnostní technické kontrole (STK).

PRO MOBIL

flexibilní MBST terapeutický systém pro terapeutické oblasti: krční páteř, ramena, lokty, zápěstí, ruce a prsty, kolena, vazy, bederní páteř, kyčle, chodidlové a nártové klouby. Ošetřovat se mohou mimo jiné degenerativní onemocnění kloubů (artrózy), poranění kloubů, onemocnění kostí a zlomeniny kostí.
Konzultace:
Za předpokladu předchozí a podrobné lékařské prohlídky a individuálního poradenství je možné MBST terapii prostřednictvím přístroje MBST PRO MOBIL absolvovat ve výše uvedených oblastech. Moderní terapeutický přístroj odpovídá všem aktuálním EU normám pro medicínské přístroje a je možné jej použít u všech věkových kategoriích.
Kvalita a bezpečnost:
Vysokou kvalitu našich terapeutických zařízení PRO MOBIL zajišťujeme prostřednictvím bezpečnostně technických kontrol podle § 6 německého nařízení pro provozování medicínských výrobků (MPBetreibV). Všechna terapeutická lehátka byla podrobena bezpečnostní technické kontrole (TK). A následně každý rok procházejí certifikovaným měřením a kalibrací.
Ger_br_aw
Top_innovator
TUV ISO 9001