info@mbstterapie.cz
+420 775 108 887
Léčba pohybového aparátu

OPEN SYSTEM 350

OS 350 – OPEN SYSTEM 350

flexibilní MBST terapeutické křeslo pro terapeutické oblasti: lokty, ruce, prsty, kolena, nohy, kotník, palce na nohách a nártové klouby.

Díky kombinaci mobilní jednotky nukleární magnetické rezonance s pohodlným terapeutickým křeslem lze efektivně ošetřovat osoby téměř každého věku a tělesné stavby. V modrých prvcích se nacházejí aplikátory nukleární magnetické rezonance, které definují terapeutickou oblast. Jednotku nukleární magnetické rezonance je možné umístit na stůl nebo vozík, který je součástí dodávky. Pacient si sedne do křesla a zaujme s ošetřovanou rukou nebo nohou optimální polohu.  

OPEN SYSTEM 350

Terapeutický objem cca 23 litrů umožňuje terapii relevantních oblastí na rukou a nohou.Během hodinového ošetření pacient může pohodlně sedět v terapeutickém křesle. V průběhu terapeutické jednotky se pacient může volně pohybovat v terapeutické oblasti, poslouchat hudbu nebo číst.
Konzultace:
Po lékařské prohlídce (doporučujeme snímky z MRT nebo rentgenu)  a individuálním poradenství je možné MBST terapii aplikovat prostřednictvím přístroje OPEN SYSTEM 350. Moderní terapeutický přístroj odpovídá všem aktuálním EU normám pro medicínské přístroje a je možné jej použít u všech věkových kategoriích.
Kvalita a bezpečnost:
Vysokou kvalitu MBST terapeutických zařízení zajišťujeme prostřednictvím bezpečnostně technických kontrol podle § 6 německého nařízení pro provozování medicínských výrobků (MPBetreibV). Všechna terapeutická lehátka byla podrobena bezpečnostní technické kontrole (STK). A následně každý rok procházejí certifikovaným měřením a kalibrací.
Top_innovator
TUV ISO 9001
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE
MBST terapie nukleární magnetickou rezonancí je inovativní terapeutická metoda. Každé použití nebo doporučení terapie se provádí výhradně po stanovení diagnózy odborným lékařem. V rámci konzultačního rozhovoru s odborným lékařem příslušné MBST kliniky vám budou zodpovězeny všechny otázky k účinnosti terapie a terapeutickým oblastem. V této souvislosti upozorňujeme na to, že nemůžeme zaručit každému ošetřovanému pacientovi maximální účinnost doporučené terapie. MBST terapie v současnosti není součástí katalogu služeb zákonem stanovených zdravotních pojišťoven. V současné době si vyšetření, konzultaci a MBST terapii si hradí každý pacient sám. Zatím žádná ze zdravotních pojšťoven se nijak ani nepodílí na úhradě za tento výkon. Obsah slouží výlučně pro informační účely. V žádném případě nemá nahradit lékařské poradenství, diagnostiku nebo ošetření a nikdy se nesmí použít k svévolnému zahájení, změně nebo ukončení léčby onemocnění. V případě zdravotních dotazů nebo potíží se vždy poraďte s naším lékařem!