info@mbstterapie.cz
+420 775 108 887
Léčba pohybového aparátu

OSTEO SYSTEM

 
MBST terapeutické lůžko, které umožňuje pacientům s osteoporózou terapii celého těla.
Díky vývoji speciálních prvků technologie nukleární magnetické rezonance se nám podařilo rozšířit terapeutickou oblast nukleární magnetické rezonance na celé tělo. Aplikátory nukleární magnetické rezonance se nacházejí v ploše na ležení a definují terapeutickou oblast. Díky tomu je možné efektivně ošetřovat osoby téměř každého věku a tělesné stavby. Během hodinového ošetření se pacient může pohodlně uvolnit na terapeutickém lehátku.   V průběhu terapeutické jednotky se pacient může volně pohybovat v terapeutické oblasti, poslouchat hudbu nebo číst. Mnozí pacienti popisují pocit příjemného tepla nebo brnění. Narozdíl od léčby artrózy se terapie osteoporózy provádí výhradně po dobu deseti hodin, pokud možno v rámci po sobě následujících dní.

OSTEO SYSTEM

Slouží k léčbě osteoporózy, metabolických poruch kostí a zlomenin kostí.
Konzultace:
Za předpokladu předchozí a podrobné lékařské prohlídky a individuálního poradenství je možné MBST terapii prostřednictvím přístroje MBST OSTEO SYSTEM absolvovat ve výše uvedených oblastech. Moderní terapeutický přístroj odpovídá všem aktuálním EU normám pro medicínské přístroje a je možné jej použít u všech věkových kategoriích.
 
Kvalita a bezpečnost:
Vysokou kvalitu našich terapeutických lůžek OSTEO SYSTEM zajišťujeme prostřednictvím bezpečnostně technických kontrol podle § 6 německého nařízení pro provozování medicínských výrobků (MPBetreibV). Všechna terapeutická lehátka byla podrobena bezpečnostní technické kontrole (TK). A následně každý rok procházejí certifikovaným měřením a kalibrací.
Top_innovator
TUV ISO 9001