Artróza

MBST-TERAPIE.CZ

PORADCE PŘI ARTRÓZE · PRÍČINY · SYMPTOMY · PROGNÓZA · OŠETŘENÍ

Artróza (opotřebení kloubů) může postihnout každého a negativně ovlivňuje každodenní život a kvalitu života pacienta. Je to nejčastější onemocnění kloubů a projevuje se postupným ubýváním chrupavky. V současnosti se artróza označuje za „civilizační onemocnění“, které nepostihuje pouze starší lidí, ale stále častěji i mladé ženy a muže. Jde o pomalu postupující onemocnění, které může s pokračujícím průběhem výrazně ovlivnit kvalitu života bolestmi a omezením každodenních aktivit. Tyto srozumitelné informace k tématu artrózy vám ukážou, jak může MBST terapie i vám pomoci opět vést aktivní a pokud možno bezbolestný každodenní život.

ARTRÓZA · OPOTŘEBOVÁNÍ KLOUBŮ MŮŽE POSTIHNOUT KAŽDÉHO

Artróza je celosvětově nejrozšířenější onemocnění kloubů a téměř každý cítí ve stáří jeho následky. Stále častěji jí však bývají postiženi i mladí lidé. Důležité je vědět, že artróza nevzniká ze dne na den. Opotřebení kloubů je nejčastěji způsobeno degenerací chrupavky a může probíhat desetiletí. Často bývají potíže nejdříve tak malé, že si je člověk téměř neuvědomuje.

JAK SA PROJEVUJE ARTRÓZA?

Mnozí pacienti informují o tom, že v kloubech postižených artrózou jsou pociťovány bolesti při každé zátěži a každém pohybu. Nejprve jsou typické bolesti na začátku pohybu a ranní ztuhlost, které se s přibývajícím pohybem zmírní. Přetrvávající bolesti v klidovém stavu nebo v noci mohou být již označeny za příznaky artrózy v pokročilém stádiu. Pacienti často vnímají vrzání v kloubech. Tělesná zátěž, jakož i studené a vlhké počasí, mohou bolesti zesílit. Artróza nevzniká ze dne na den. Opotřebení kloubů může probíhat roky. Často bývají potíže nejdříve tak malé, že si je člověk téměř neuvědomuje. V pokročilém stádiu onemocnění však každé zatížení a každý pohyb způsobují silné bolesti.

JAK DOCHÁZÍ KE VZNIKU ARTRÓZY?

Klouby tvoří pohyblivý spoj kostí. Aby se předešlo vzájemnému tření kostí, styčné plochy jsou potaženy chrupavčitou tkání. Tato tkáň sestává z chondrocytů, jakož i mimobuněčné hmoty (EZM). Tyto chrupavkové buňky však neregulují pouze tvorbu, ale i úbytek mimobuněčné matrice.

Poranění, nesprávné zatížení, poruchy metabolismu chrupavky nebo chybná regulace při tvorbě, resp. úbytek EZM, mohou mít za následek poškození chrupavky. Ve zdravém stavu dokážou naše chondrocyty vyrovnávat vzniklé poškození. Jelikož však tkáň chrupavky obsahuje málo cév a její metabolismus je pomalý, regenerace probíhá velmi pomalu. Při poruchách tohoto procesu dochází k rostoucímu úbytku elasticity a snížené zatížitelnosti kloubní chrupavky (hyalinní chrupavka). Pokud více nelze aktivovat chondrocyty za účelem opravy hmoty, chrupavková tkáň se degeneruje a může vzniknout artróza.

V pokročilých stádiích tak vznikají plochy kostí bez chrupavky, které o sebe dřou. To může způsobit velmi silné bolesti, otoky nebo omezení pohyblivosti kloubu. V rámci dalšího průběhu onemocnění může dojít k poškození souvisejícíh svalů, vazů, šlach a kloubních pouzder.

Může být postižen téměř každý kloub. Nejčastěji jsou zasaženy kolenní, kyčelní, ramenní, prstové a páteřní klouby.

 

STÁDIA ARTRÓZY · PRŮBĚH · NÁSLEDKY

Pokud člověk začne pociťovat mírné bolesti v kloubu, jen velmi zřídka se tyto ihned uvede do souvislosti s artrózou. Začínající onemocnění kloubu se většinou nepodaří identifikovat a proces onemocnění může probíhat dále. Pro počáteční stádia artrózy jsou charakteristické bolesti na začátku pohybu, bolesti při únavě a zátěži, které mohou přecházet i do jiných částí těla. V pokročilých stádiích se pacienti stěžují na trvalé bolesti, noční bolesti, ztuhlost, vrzání a výrazné omezení pohyblivosti kloubů. Postupující zničení kloubní chrupavky může mít za následek zkostnatění. Následkem toho se na postižených kloubech mohou vyskytnout deformace, nestabilita a chybná poloha. Krátký přehled stádií artrózy:

POČÁTEČNÍ STÁDIUM · ARTRÓZA 1. STUPNĚ

Spouštěčem je často malé poškození chrupavky. Teprve když se toto poškození rozšíří a na kosti se vyskytnou první změny, které jsou viditelné na snímcích magnetické rezonance (MRT), mluvíme o artróze.

MEDZISTÁDIUM · ARTRÓZA 2. A 3. STUPNĚ

Kloubní chrupavka ztrácí elasticitu, stává se křehkou a dochází k poškození buněk chrupavky. Ojediněle jsou již odhalené plochy kosti, které jsou při pohybu vystaveny tření, což má za následek silné bolesti při zátěži. Vytvářejí se další kostní přírůstky (subchondrální sklerotizace). Mohou vznikat kulaté cysty s průměrem až jeden centimetr.

POKROČILÉ STÁDIUM · ARTRÓZA 4. STUPNĚ

Vytvářejí se větší plochy kosti bez chrupavky (holé chrupavky). Bolesti při zátěži a v klidu jsou již mezitím často nesnesitelné. Opotřebení chrupavky je tak rozsáhlá, že již téměř neexistuje kloubní mezera. Mohou se vyskytovat kloubní výpotky (hydrops articular) s viditelnými a hmatatelnými otoky, jakož i omezená pohyblivost kloubu. Následně může dojít k poškození souvisejících svalů, vazů, šlach a kloubních pouzder. Následkem změn na kosti může kloub dokonce zcela znehybnět.

AKTIVOVANÁ ARTRÓZA

Narozdíl od artritidy jsou v případě artrózy klouby nejdříve nezanícené ale opotřebované. Odřené fragmenty chrupavky a kosti však mohou způsobit podráždění a posuvy náchylné k zánětu. Mezi symptomy patří zarudnutí a přehřívání, silné bolesti a otoky. V takovém případě mluvíme o aktivované artróze.

MOŽNOSTI LÉČBY ARTRÓZY

V případě, že byla identifikována artróza, vyžaduje si její léčba často kombinaci různých terapií. Mnohá ošetření jsou pouze symptomatické a artrózu nezastaví, pouze zpomalí její postup. Ve většině případů se používá kombinace infuzí nebo injekcí s léky proti bolesti, kyselinou hyaluronovou nebo léčivy s fyzioterapeutickými opatřeními, která mají za cíl zmírnit potíže. Samotná artróza však nadále postupuje. Na konci může být dokonce nutný chirurgický zákrok, při kterém se opotřebovaný kloub nahradí umělým.

RIZIKO PŘI NÁHRADĚ KLOUBU · ÚPLNÉ ENDOPROTÉZY

Každý rok se v Německu voperuje více než 400 000 kolenních a kyčelních kloubů, ze kterých si tisíce vyžadují další operativní zákroky, protože se vyskytly komplikace, jako např. infekce, trombózy, embolie, poškození nervů, fraktury, kalcifikace nebo uvolnění protézy. Neoperativní MBST terapie má za cíl zachování původního kloubu a jde zcela jinou cestou. Orientuje se na úbytek chrupavky a tím hlavní příčinu artrózy.

MBST TERAPIE ZNAMENÁ: ŽÁDNÉ LÉKY · ŽÁDNÉ INJEKCE · ŽÁDNÁ OPERACE

MBST terapie má úplně jiný přístup. Často je možné slyšet názor, že chrupavku nelze regenerovat, avšak již v roce 1998 bylo v rámci studie na Německé sportovní vysoké škole v Kolíně na Rýnem a na Univerzitní klinice Großhadern v Mnichově prokázáno, že MBST terapie nukleární magnetickou rezonancí způsobila při chrupavčitých strukturách in vivo pozitivní přizpůsobení v tloušťce, objemu a ploše chrupavky a to prostřednictvím aktivace neporušených, resp. částečně funkčních chrupavčitých buněk.

MBST terapie se tedy vydává zcela jinou cestou a má za cíl dosáhnout přírůstek v rámci chrupavčitých struktur. Po ošetření jsou viditelné výrazné regenerativní procesy chrupavčitých struktur, což koresponduje i s údaji pacientů, kteří mluví o velmi rychlém zmírnění bolesti. MBST terapie tak umožňuje nekomplikované, udržitelné ošetření artrózy, které léčí příčinu onemocnění a nemá vedlejší účinky.