info@mbstterapie.cz
+420 725 367 388
Léčba pohybového aparátu

Nejčastější otázky našich pacientů

 

1.) Co je MBST® -magneticko-rezonanční terapie? MBST® -magneticko-rezonanční terapie sleduje dva cíle, dlouhodobě redukovat bolest a opět zlepšit pohyblivost. MBST® -magneticko-rezonanční terapie je léčba tzv. degenerativních onemocnění opěrného a pohybového aparátu, jako jsou artróza a osteoporóza, a to bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Tato onemocnění vedou k dlouhodobému opotřebení chrupavčité a kostní tkáně a mohou způsobovat bolest a snížit pohyblivost.

 

2.) Jak funguje MBST® -magneticko-rezonanční terapie? Princip MBST® -magneticko-rezonanční terapie je založena na magneticko-rezonančním poli. Toto je již mnoho let využíváno v MRT diagnostice. V roce 2000 došlo terapeutickému použití a od té doby je využíváno v modifikované formě. Tímto procesem získává chrupavčitá a kostní tkáň možnost regenerace.

 

3.) Kdo může MBST® -magneticko-rezonanční terapii využít? Zejména můžete tuto léčebnou metodu využít pokud trpíte onemocněním artrózou nebo osteoporózou. Tuto metodu je také možné velmi dobře využít při sportovních nebo úrazových zraněních v oblasti kostí, kloubů, šlach, svalů a vazů. Další možnosti a detaily Vám vysvětlí Váš lékař nebo MBST® -partner.

 

4.) Jak probíhá léčba a jak dlouho trvá? Aplikace probíhá, podle toho jaké onemocnění má být léčeno, buď v sedě nebo ve stoje. Váš lékař nebo MBST® – partner Vám podle závažnosti Vašeho onemocnění doporučí mezi 7 až 10 sezeními. Jedno sezení trvá právě jednu hodinu. Během aplikace MBST® – neprobíhají žádné operace a nejsou aplikovány žádné injekce.

 

5.) Co to znamená pro mě jako pacienta? Vy, jako pacient dostanete specifickou léčbu pro klouby a tkáně, se kterou mají být léčeny příčíny Vašeho onemocnění. Terapeutický přístroj bude pro Vás na Vaše bolesti individuálně nastaven díky speciálně naprogramovanému léčebnému softwaru. Dbejte prosím na to, abyste během terapie měli dostatečný příjem tekutin (1,5 až 2 litry) ve formě vody nebo čaje, čímž můžete účinek terapie ještě podpořit.

 

6.) Jaké jsou dosavadní výsledky tohoto léčebného procesu? U úspěšně odléčených pacientů se bolesti zásadně zmenšily a částečně úplně odezněly. Pacienti se po léčbě mohli lépe pohybovat, např.: opět bez bolesti chodit do schodů, chodit nebo udělat dřep. V jedné z vědeckých studií bylo prokázáno, že část pacientů ještě čtyři roky po užití MBST® – měla jen minimální nebo žádné bolesti.

 

7.) Jsou náklady na terapii hrazeny? Momentálně zdravotní pojišťovny hradí náklady na MBST® -magneticko-rezonanční terapii jen v ojedinělých případech. Soukromé zdravotní pojišťovny a profesní združení ve většině případů tyto náklady hradí.

 

8.) Je léčba doprovázena vedlejšími účinky? Ne. Za 19 let, kdy je terapie využívána, se neprojevily žádné nežádoucí vedlejší účinky. Ani u dosud provedených vědeckých studiích týkajících se této terapie se žádné vedlejší účinky u pacientů neobjevily.

 

9.) Je terapie bolestivá? Ne. Provádění MBST® -léčby je bezbolestné. Neprobíhají přitom žádné operace a nejsou aplikovány žádné injekce či cokoliv podobného.

 

10.) Jaké jsou kontraindikace MBST® ? Pokud máte aktivní elektronické implantáty, jako např.: inzulinová nebo lineární pumpa, kardiostimulátor a implantovaný defibrilátor, pak nemůžete v jejich blízkosti MBST® použít. Nesmíte MBST® použít, ani pokud u Vás bylo mimo jiné zjištěno těhotenství, bakteriální záněty v léčené oblasti, nádorové onemocnění, leukémie nebo HIV.

 

11.) Mám v těle implantované kovové části, mohu i potom terapii využít? Ano, u protéz, chirurgických šroubů a destiček, apod. (pokud se nejedná o elektrické a elektronické implantáty – viz. otázka č. 10), můžete terapii využít. Tyto kovové části nejsou terapií nijak ovlivněny.

Nenašly jste zde odpověď na Vaši otázku?

Zeptejte se nás co Vás zajímá.