info@mbstterapie.cz
+420 725 367 388
Léčba pohybového aparátu

PŘEHLED INDIKACÍ A KONTRAIDIKACÍ

PŘEHLED INDIKACÍ

k onemocněním pohybového a opěrného aparátu.

Léčba kostí/úrazů

Onemocnění kloubů na extremitách a páteře, jakož i plotének.

 • Profilaktické využití v oblasti kloubů při a po zlomeninách kostí

Onemocnění a zranění kosti

 • Zrychlená regenerace po operaci
  endoprotézy
 • Upevnění uvolněné kloubní endoprotézy
 • Zlomeniny kostí všech typů
 • Osteochondrosis dissecans (ohraničená subchondrální
  nekróza v kloubu)
 • Poruchy látkové výměny a oběhu v oblasti kostí
 • Paklouby
 • Fasziitis plantaris (patní ostruhy)
 • Léčba osteoporózy celého těla
 • Regenerace struktury vazů

Sportovní a úrazová zranění, degenerativní onemocnění tkáně šlach a pojivové tkáně

 • Onemocnění Achillovy šlachy
 • Natažené vazy
 • Epicondylitis humeri ulnaris / Epicondylitis humeri radialis
 • Poranění vazivově chrupavčitého lemu (např. kyčle)
 • Kalcinační tendinitida ramenního kloubu
 • Entezopatie dlouhé šlachy bicepsu
 • Syndrom skokanského kolene
 • Regenerace mikrofraktur
 • Distorze krční páteře
 • De Quervainova nemoc (oblast 1. extenzoru šlach na ruce)
 • Stabilizace a regenerace vazů a šlach

Indikace Dental

 • Tvorba čelistní kosti
 • Zrychlený vrůst zubních implantátů
 • Uvolnění zubu

Léčba artrózy

Onemocnění kloubů končetin a páteře, jakož i plotének

 • Všechny formy artrózy
 • Onemocnění plotének bez nutnosti operace
 • Tvorba kloubní chrupavky po zraněních s poškozením chrupavky
 • Stav po operativní transplantaci buněk chrupavky, jakož i vyhlazení chrupavky

Indikace dental

 • Artróza čelistního kloubu – všechny formy artrózy čelistního kloubu

Léčba otevřených ran

 • Ovlivňuje fukci buněk v zanětlivém stavu
 • Ovlivňuje aktivitu proteinkinázy a změnu profilu bílkoviny v kožních fibroblastech
 • Vede k signifikantnímu nárůstu rozpustného kolagenu v mezibuněčné hmotě
 • Vede k úbytku málorozpustného a nerozpustného kolagenu v mezibuněčné hmotě
 • Obohacuje buněčnou hmotu rozpustnými glykosaminoglykany
 • Ovlivňuje, resp. reguluje hypoxické procesy a signální dráhy citlivé na kyslík
 • Dokáže spustit posun, resp. přizpůsobení biologických hodin v buňkách fibroblastů
 • Dokáže upravit frekvenci oxidovaných nitrobuněčných reaktivních forem kyslíku (ROS) v
  časovém a trvale závislém režimu
  Stimuluje migraci makrofágů, jakož i dělení a migraci endoteliálních buněk
 • Velmi významně snížuje subjektivně vnímanou
  intenzitu bolesti, jakož i zásadně snížuje frekvenci bolesti

Stimulace tkáně jater

 • Precirhotické stádium
 • Postooperativní stavy

PŘEHLED KONTRAINDIKACÍ

k onemocněním pohybového a opěrného aparátu.

Indikace – kontraindikace

Kontraindikace

 • Veškeré aktivní implantáty na/v bezprostřední blízkosti oblasti léčby jako kardiostimulátor, defibrilátory (ICD-systémy), inzulínová pumpa, pumpy na léky proti bolesti, atd.
 • Těhotenství
 • Oblasti léčby, ve kterých jsou aktivní bakteriální záněty
 • Oblasti léčby, ve kterých se nacházejí nebo nacházely tumory, a to i po jejich odstranění.
 • Leukémie
 • Onemocnění HIV
 • Revmatické onemocnění v pokročilém stádiu

Doporučuje se profylaktická konzultace s lékařem při:

 • Cizí ferromagnetické částice v oblasti léčby
 • Pacienti s velmi vysokým krevním tlakem nebo se závažným srdečním onemocněním
 • Aby nedošlo k vyvolání infekce po aplikaci injekce kortizonu nebo kyseliny hyaluronové bezprostředně před MBST®, doporučuje se užití MBST® terapie nejdříve 5 dní po takovéto injekci.

V případě dotazů nás kontaktujte