info@mbstterapie.cz
+420 725 367 388
Léčba pohybového aparátu

LÉČBA RAN A JIZEV

Léčba chronických ran a jizev

Zdravý organismus je sám schopen léčit rány a hojit jizvy.

Léčba ran a jizev

   Léčba ran a jizev je pro zdravý organizmus zcela běžná a hojení bezproblémové. V poslední době stále více lidí trpí chronickými ranami které se velmi špatně léčí. Kromě silné bolesti se u těchto ran podstatně zvyšuje riziko infekce organismu, z čehož následně plyne i nepříjemné zdravotní omezení.

   Jizvy jsou výsledkem přirozeného procesu hojení ran. Mohou vzniknout z různých důvodů, nejčastějšími  důvody Pro vznik jizev jsou zranění, chirurgické zákroky, akné a popáleniny.

Hojení ran a jizev

Rány

   většinou vznikají v důsledku mechanických, tepelných, chemických nebo radiačních vlivů na povrch lidského těla. Chirurgické rány vznikají při ambulantní nebo lůžkové invazivní intervenci v těle.

    Rány narušují funkci tkáně a vedou k nižší dodávce kyslíku a krevnímu oběhu než v nepoškozených oblastech kůže, což znamená, že proces hojení je pomalejší.

Problematické rány

   Zdravé tělo se snaží ránu opravit co nejdříve nahrazením zničené tkáně novou. Biologické procesy hojení ran nejsou zpravidla problémem, pokud nejsou narušeny. Pokud se rána nezhojila ani po šesti týdnech, tzn. hojila velmi pomalu nebo vůbec, jde o chronickou ránu.

    Diabetická noha – tzv. diabetická noha se vyskytuje hlavně u dlouhodobě špatně kontrolovaného diabetu. Nervy a krevní cévy v nohou byly touto chorobou poškozeny, což může vést k narušení krevního oběhu a citlivosti. Kromě toho je pacient obvykle náchylnější k infekci, protože má oslabený imunitní systém. Následně i malá zranění pak mohou vést ke zranění, která se špatně hojí právě kvůli špatnému oběhu.

    Bércový vřed – léčba hlubokých ran, tzv. „bércového vředu“, je obvykle zdlouhavá. Jsou prováděny pokusy o zlepšení narušeného průtoku krve. Aby se zabránilo infekcím, musí být rána pravidelně čištěna.

Léčba ran a jizev doktor

Hojení – léčba ran a jizev

   Existuje množství metod jak bojovat s jizvami a ranami. Většina jich je zdlouhavých a poměrně nepříjemných.

Léčebný přístup MBST

MBST je neinvazivní a neoperativní léčba jizev a ran. Nukleární rezonanční terapie dosahuje v léčbě jizev a ran skvělé výsledky. Působením MBST se jizvy a rány postupně vyhlazují a zmírňují. MBST regeneruje poškozené buňky a tím pomáhá ke zmírnění jizev a vyhlazení povrchu.

Molekulární biologické procesy hojení ran jsou složité a zdlouhavé. Proces opravy a regenerace může trvat několik měsíců kvůli metabolické inerci tkáně. Toto je místo, kde přichází terapeutická technologie MBST nukleární magnetické rezonance. Energie dodaná poškozené tkáni působí na příslušné buňky aby samy zahájili ozdravný a regenerační proces. A tím podstatně zkrátili dobu hojení.

Postoperativní užití

MBST terapie se používá také v pooperačním přístupu k co nejrychlejšímu odstranění tkáňových defektů, k obnovení přirozené ochranné funkce kůže a k pozitivnímu ovlivnění tvorby jizev. Cílem pooperační léčby ran pomocí MBST je získání mechanicky silných a esteticky nenápadných jizev, které chrání tkáň nejefektivněji. Např.: proti opětovnému poranění rány nebo infekcím. Vznik pooperační bolesti úzce souvisí s výkonem kožních řezů a přemístěním tkáňových složek, jako jsou např.: kosti a fragmenty kostí. V důsledku toho je okolní tkáň vážně ovlivněna, což může vést k pooperační bolesti. Pooperační bolest je pro pacienta nejen nepříjemná, ale může také nepříznivě ovlivnit proces hojení a zabránit normálnímu hojení ran. Pro tento případ je tady MBST molekulární biofyzikální stimulace. Jejich cílem je mimo jiné ovlivnit procesy hojení ran cíleným dodáváním energie do poraněné nebo nefunkční tkáně a kromě toho snižovat bolest a zánětlivé reakce.

Nejdůležitějším faktorem, který rozhoduje o efektu léčby, je včasné zahájení MBST terapie. Čerstvé jizvy a rány se odstraňují mnohem snadněji ve srovnání se starými.