Osteoartróza patří mezi nejčastější zdravotní problémy. Léčba symptomů s dočasným účinkem a následná operace, jako jsou kloubní náhrady kyčle a kolene, je stále standartním přístupem a jedinou možností pro většinu pacientů. Nicméně toto není řešení problému pokud jde o funkčnost kostry jako celku, tudíž většina pacientů trpí dlouhodobě v průběhu života. MBST- jaderná magneticko-rezonanční terapie může být novou variantou léčby jako doplněk a alternativa konvenčního přístupu.

      Řada vědeckých studií na úrovni buněčné kultury a na zvířecím modelu potvrdila účinek MBST na proliferaci a životaschopnost chondrocytů, stejně jako na osteoblasty s následnou stimulací regenerace chrupavky a stimulací tvorby kostí, přičemž tyto studie zároveň prokázaly zcela zjevný účinek na úlevu od bolesti při osteoartróze. Zároveň víme, že hodnocení léčebného účinku u osteoartrózy, což se netýká pouze MBST ale léčby obecně, je skutečnost, že neexistuje žádný „in vivo“ měřitelný parametr pro objektivní posouzení terapeutického účinku.

      Většina klinických studií týkajících se hodnocení léčebného účinku osteoartrózy je tedy založena na hodnocení subjektivních parametrů , jako jsou bolest a pohyblivost, což jsou parametry méně objektivní díky možnému „placebo“ efektu. Proto tato „kazuistika“, navzdory skutečnosti, že se jedná o „psí případ“ a pouze jeden případ, lze považovat za cenný důkaz při hodnocení terapeutického účinku MBST – jaderné magneticko-rezonanční terapie, a to z důvodu dlouhodobého sledování a skutečnosti, že u psů neexistuje žádný efekt „placebo“.