Osteoporóza

MBST-TERAPIE.CZ

PORADCE PŘI OSTEOPORÓZE · DEFINICE · PRÍČINA · PROGNÓZA · OŠETŘENÍ

Osteoporóza je pomalu postupující onemocnění, které se během dlouhé doby téměř neprojevuje, ale v tichosti výrazně snižuje hustotu kostí. V pokročilém stádiu však nízká odolnost kostí vůči zlomenině výrazně zhoršuje kvalitu života pacientů. Jen v Německu trpí osteoporózou více než 6 milionů lidí, mezi nimiž je stále více mladých. Následky tohoto onemocnění jsou zpravidla chronické bolesti a opakované pobyty v nemocnici z důvodu zlomenin kostí. Tyto srozumitelné informace k osteoporóze vám ukáží, jak může MBST terapie nukleární magnetickou rezonancí i vám pomoci opět vést aktivní a pokud možno bezbolestný každodenní život.

OSTEOPORÓZA · ŘÍDNUTÍ KOSTÍ · MŮŽE POSTIHNOUT KAŽDÉHO

Osteoporóza je onemocnění kostry, které ovlivňuje metabolismus kostí takovým způsobem, že dochází k úbytku kostní hmoty, protože roky života zanechají své stopy právě i na našich kostech. V průběhu života se kostní hmota průběžně opravuje prostřednictvím tělu vlastních mechanismů. Přibližně v 30. roku života kosti dosáhnou maximální hustotu (PBM – Peak Bone Mass7). Od 45. roku života se však u člověka hustota kostí kontinuálně snižuje přibližně o jedno procento ročně. V mladém a zdravém těle vládne při opravných mechanismech kostí rovnováha. Osteoklasty odbourávají starou, resp. poškozenou kostní hmotu, a osteoblasty tvoří novou. V případě osteoporózy převažují procesy, které mají za následek odbourávání kostní hmoty. Oblast kosti se více neopravuje. Kostní hmota ubývá, dochází k mikroarchitektonickým poruchám kostní tkáně a křehkým, snadno zlomitelným kostem. Následkem zlomeniny mohou být akutní a chronické bolesti, funkční omezení.

Lidově se tento proces nazývá řídnutí kostí, v medicíně se označuje jako osteoporóza. Čím je člověk starší, tím pravděpodobnější je výskyt osteoporózy. Stále častěji trpí na následky osteoporózy nejen ženy v přechodu, ale zasažen je už i každý pátý muž nad 50 let a mladí lidé (juvenilní osteoporóza).

SYSTEMATIKA OSTEOPORÓZY

Rozlišujeme mezi primární osteoporózou, která se většinou vyskytuje ve vyšším věku, a sekundární osteoporózou, která je většinou doprovodné onemocnění:

PRIMÁRNÍ OSTEOPORÓZA · VZNIKÁ BEZ VYVOLÁVAJÍCÍHO ONEMOCNĚNÍ; OZNAČUJE SA TAKO JAKO IDIOPATICKÁ OSTEOPORÓZA

 •  Postmenopauzální osteoporóza · Osteoporóza 1. typu postihuje cca 30% žen po menopauze
 •  Juvenilní osteoporóza · Snížení hustoty kostí vyskytující se u dětí a mladistvých
 •  Senilní osteoporóza · Osteoporóza 2. typu postihuje ženy a muže ve starším věku · starobní osteoporóza

SEKUNDÁRÍ OSTEOPORÓZA · VYVOLÁVAJÍCÍ ONEMOCNĚNÍ NAPŘ.: HORMONÁLNÍ PORUCHY NEBO KOSTNÍ METABOLIZMUS; NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ; IMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ

 •  Osteoporóza vyvolaná léky · Vzniká jako vedlejší účinek dlouhodobých medikamentózní terapií
 •  Osteoporóza neaktivity · vzniká nedostatečnou stimulací kostního metabolismu následkem chronického nedostatku pohybu

 

Kdy MLUVÍME O OSTEOPORÓZE??

PProstřednictvím měření hustoty kostí (osteodenzitometrie) se určí T-skóre a Z-skóre, přičemž jejich výsledek ukáže, zda se jedná o osteoporózu. Jsou k dispozici různé denzitometrické měřící techniky. Standardem je duální rentgenová absorbciometrie (DEXA). Výsledky skóre jsou udávány jako SD – směrodatná odchylka.

Manifestní osteoporóza

V případě zlomenin kosti bez vyvolávající události, jako např. nehoda, pád nebo náraz, a T-skóre s hodnotou <-2,5 mluvíme o manifestní osteoporóze.

SHRBENÍ · KYFÓZA

Postupující vychylování páteře označované jako hrbení se, může být následkem osteoporózy. Zádové obratle, které se staly nestabilními, se i při malé zátěži zlomí, páteř se stláčí a zkracuje.

MOŽNOSTI LÉČBY OSTEOPORÓZY

Medikamentózní léčby používají antiresorpční léčiva, která brzdí míru odbourávání kostí nebo osteoanabolika, která mají stimulovat tvorbu kostí. Tato léčiva je zčásti třeba užívat nebo implantovat i po dobu několika let. Jejich užívání často způsobuje potíže v trávicím traktu. Mohou se také vyskytnout silné vedlejší účinky, jako např. nekróza čelisti následkem bisfosfonátů. Stabilizace osteoporoticky zlomených obratlů je často řešena operativně.

MBST terapie se vydává úplně jinou cestou a orientuje se přímo na kostní metabolismus – tedy příčinu osteoporózy.

Všeobecné informace o osteoporóze

 •  Řídnutí kostí · primární osteoporóza · vzniká bez vyvolávajícího onemocnění; nazývá se také idiopatická osteoporóza;
 •  Sekundární osteoporóza · vyvolávající onemocnění např .: hormonální porucha nebo porucha kostního metabolismu; nádorová onemocnění; nesprávné imunitní reakce
 •   Postmenopauzální osteoporóza · osteoporóza 1. typu postihuje cca 30% žen po menopauze
 •   Juvenilní osteoporóza · snížení hustoty kostí vyskytující se u dětí a mladistvých
 •   Senilní osteoporóza · Osteoporóza 2. typu postihuje ženy a muže ve starším věku · starobních osteoporóza
 •   Osteoporóza vyvolaná léky · vzniká jako vedlejší účinek dlouhodobých medikamentózní terapií
 •  Osteoporóza neaktivity · vzniká nedostatečnou stimulací kostního metabolismu následkem chronického nedostatku pohybu

 

JAK VZNIKÁ OSTEOPORÓZA?

V průběhu života se kostní hmota průběžně opravuje prostřednictvím tělu vlastních regeneračních mechanismů. Ve zdravém těle vládne rovnováha: osteoklasty odbourávají starou a poškozenou kostní hmotu a osteoblasty tvoří novou. Při osteoporóze dochází k nepoměru při tomto procesu. Převažuje odbourávání buněk, následkem čehož se stále více snižuje hustota kostí. Spouštěčem je v tomto případě porucha kostního metabolismu. Osteoporózu může podporovat kouření, alkohol, nesprávná strava, nedostatek pohybu, jakož i užívání určitých léků.

NAŠE KOSTI SE ZPOČÁTKU REGENERUJÍ SAMI

Naše kosti žijí vlastním životem a pokud se vyskytnou známky opotřebení, jako trhliny, nebo dokonce zlomeniny, pak se kosti opraví prostřednictvím tělu vlastních regenerativních procesů. Trhliny a zlomeniny se vyplní a oděrky se nahradí. Tyto regenerační procesy zajišťují naše kosti samostatně, ovšem s přibývajícími léty dochází ke vzniku nerovnováhy. V případě, že se u člověka sníží hustota kostí ve větší míře, říkají lékaři o snížené hustotě kostí a diagnostikují osteoporózu.

V PŘÍPADĚ, ŽE JE NARUŠENÝ RŮST KOSTÍ, JE SMYSLUPLNÁ RYCHLE PŮSOBÍCÍ TERAPIE

K úbytku hustoty kostí dochází při nesprávném poměru mezi úbytkem kosti následkem osteoklastů a tvorbě kosti následkem osteoblastů. V případě osteoporózy se výrazně více kostní hmoty odbourává prostřednictvím osteoklastů, než se tvoří nové kostní hmoty osteoblastů. Úbytek kostní hmoty a zhoršení mikroarchitektonickej struktury kostí mají za následek nízkou odolnost kostí vůči zlomení, následkem čehož může už při mírném tlaku docházet ke zlomeninám kostí, tzv. zlomeninám z křehkosti. To má za následek výrazné omezení kvality života.

KDYŽ UŽ KOSTI NESPOLUPRACUJÍ

Když přestanou kosti pracovat správně, člověk nemůže provádět množství aktivit. K příznakům pokročilé osteoporózy patří: zlomeniny (krček femuru, zápěstí, páteřní obratle), bolesti zad a kulatá záda, jakož i pokles výšky. Nejen zlomeniny v blízkosti kyčle a zlomeniny páteřních obratlů mají za následek velké omezení v rámci kvality života a vedení samostatného života.
VBěhem plíživého postupu onemocnění se mění struktura kostí a kosti se stávají porézními. Osteoporóza nejdříve postupuje zcela bez symptomů a naneštěstí se projeví až v pokročilých stadiích. Často je identifikována po první zlomenině, např. po pádu. Mnoha zlomeninám kostí by bylo možné předejít včasnou diagnózou a ošetřením osteoporózy. Bolestivé kosti a zlomeniny však často nejsou pokládány za onemocnění, které by vyžadovalo ošetření. Avšak s každou zlomeninou výrazně narůstá riziko dalších zlomenin.
Diagnostika osteoporózy se zpravidla provádí na základě rentgenových snímků, měření hustoty kostí (osteodenzitometrie), radiologických nálezů, kvantitativního ultrazvuku nebo CT měření, jakož i biopsií kostního materiálu.

MBST TERAPIE = ŽÁDNÉ LÉKY · ŽÁDNÉ INJEKCE · ŽÁDNÁ OPERACE

MBST terapie má úplně jiný přístup. Často je možné slyšet názor, že chrupavku nelze regenerovat, avšak již v roce 1998 bylo v rámci studie na Německé sportovní vysoké škole v Kolíně nad Rýmen a na Univerzitní klinice Großhadern v Mnichově prokázáno, že MBST terapie způsobila při chrupavčitých strukturách in vivo pozitivní přizpůsobení v tloušťce, objemu a ploše chrupavky a to prostřednictvím aktivace neporušených, resp. částečně funkčních chrupavčitých buněk.
MBST terapie se tedy vydává zcela jinou cestou a umožňuje přírůstek v rámci chrupavčitých struktur. Po ošetření se projevily výrazné regenerativní procesy struktur chrupavky, které se celkově shodovaly se subjektivními údaji od pacientů ke zmírnění bolesti. MBST terapie tak umožňuje nekomplikované, udržitelné ošetření artrózy, které nemá vedlejší účinky.