info@mbstterapie.cz
+420 775 108 887
Léčba pohybového aparátu

OSTEOPORÓZA

Osteoporóza je pomalu postupující onemocnění látkové výměny kostí, které se během dlouhé doby téměř neprojevuje, přesto že se výrazně snižuje hustota kostí.

OSTEOPORÓZA – ŘÍDNUTÍ KOSTÍ 

V průběhu života se kostní hmota průběžně opravuje prostřednictvím tělu vlastních mechanismů. Přibližně okolo 30. roku života kosti dosáhnou maximální hustotu (PBM – Peak Bone Mass7). Po 45. roce života u člověka se začíná hustota kostí kontinuálně snižujvat přibližně o jedno procento ročně.

V mladém a zdravém těle vládne při opravných mechanismech kostí rovnováha. Osteoklasty odbourávají starou, resp. poškozenou kostní hmotu, a osteoblasty tvoří novou. V případě osteoporózy převažují procesy, které mají za následek odbourávání kostní hmoty. Oblast kosti se již více neopravuje. Kostní hmota ubývá, a dochází k mikroarchitektonickým poruchám kostní tkáně kdy se kosti stávají křehkými a   snadno zlomitelnými. Následky zlomenin bývají akutní a chronické bolesti, funkční omezení a značné snížení životního komfortu.

Lidově se nazývaný proces řídnutí kostí, je  právě ona osteoporóza. Čím je člověk starší, tím pravděpodobnější je výskyt osteoporózy. Stále více trpí následky osteoporózy nejen ženy v období menopauzy, ale zasažen je už i každý pátý muž nad 50 let a mladí lidé. Tzv juvenilní osteoporóza.

Osteoporózou rozlišujeme na tzv primární, která se většinou vyskytuje ve vyšším věku, a sekundární, která je většinou doprovodné onemocnění:

 

PRIMÁRNÍ OSTEOPORÓZA 

   Idiopatická osteoporóza – vzniká bez vyvolávajícího onemocnění.

 •  Postmenopauzální osteoporózy · Osteoporóza 1. typu postihuje cca 30% žen po menopauze.
 •  Juvenilní osteoporóza · Snížení hustoty kostí vyskytující se u dětí a mladistvých.
 •  Senilní osteoporóza · Osteoporóza 2. typu postihuje ženy a muže ve starším věku · starobní osteoporóza.

SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA

   Vyvolávající onemocnění např.: hormonální poruchy, poruchy látkové výměny kostí, nádorové onemocnění nebo imunitní onemocnění.

 • Osteoporóza vyvolaná léky, vzniká jako vedlejší účinek dlouhodobých medikamentózních terapií.
 • Osteoporóza neaktivity · vzniká nedostatečnou stimulací kostního metabolismu následkem chronického nedostatku pohybu.

KDY MLUVÍME O OSTEOPORÓZE??

Prostřednictvím měření hustoty kostí (osteodenzitometrie) se určí T-skóre a Z-skóre, přičemž jejich výsledek ukáže, zda se jedná o osteoporózu. Jsou k dispozici různé denzitometrické měřící techniky. Standardem je duální rentgenová absorbciometrie (DEXA). Výsledky skóre jsou udávány jako SD – směrodatná odchylka.

OSTEOPOROSIS MANIFESTO

V případě zlomenin kosti bez vyvolávající události, jako např. nehoda, pád nebo náraz, a T-skóre s hodnotou <-2,5 mluvíme o manifestní osteoporóze.

SHRBENÍ KYFÓZA

Postupující vychylování páteře označované jako hrbení se, může být následkem osteoporózy. Zádové obratle, které se staly nestabilními, se i při malé zátěži zlomí, páteř se stláčí a zkracuje.

Všeobecné informace o osteoporóze

 •  Řídnutí kostí · primární osteoporóza · vzniká bez vyvolávajícího onemocnění; nazývá se také idiopatická osteoporóza
 •  Sekundární osteoporóza · vyvolávající onemocnění např .: hormonální porucha nebo porucha kostního metabolismu; nádorová onemocnění; nesprávné imunitní reakce.
 •   Postmenopauzální osteoporózy · osteoporóza 1. typu postihuje cca 30% žen po menopauze.
 •   Juvenilní osteoporóza · snížení hustoty kostí vyskytující se u dětí a mladistvých.
 •   Senilní osteoporóza · Osteoporóza 2. typu postihuje ženy a muže ve starším věku · starobních osteoporóza.
 •   Osteoporóza vyvolaná léky · vzniká jako vedlejší účinek dlouhodobých medikamentózní terapií.
 •  Osteoporóza neaktivity · vzniká nedostatečnou stimulací kostního metabolismu následkem chronického nedostatku pohybu.

MOŽNOSTI LÉČBY OSTEOPORÓZY

Medikamentózní léčby používají antiresorpční léčiva, která brzdí míru odbourávání kostí nebo osteoanabolika, která mají stimulovat tvorbu kostí. Tato léčiva je zčásti třeba užívat nebo implantovat i po dobu několika let. Jejich užívání často způsobuje potíže v trávicím traktu. Mohou se také vyskytnout silné vedlejší účinky, jako např. nekróza čelisti následkem bisfosfonátů. Stabilizace osteoporoticky zlomených obratlů je často řešena operativně.

MBST terapie se vydává úplně jinou cestou: 

 Terapeutický systém MBST byl vyvinut, aby umožnil cílený přenos energie v kostní tkáni. Cílem je zvýšení metabolismu a opětovné spuštění opravných mechanismů a regeneračních procesů. Terapie MBST tedy přímo řeší jednu z příčin osteoporózy.

Terapie MBST je založena na fyzikálním principu nukleární magnetické rezonance, ve kterém atomy vodíku nejprve absorbují energii a poté ji znovu uvolňují do okolní tkáně. Vědecké údaje ukazují, že technologie magnetické rezonance MBST stimuluje různé biofyzikální procesy a může vyvolat protizánětlivé a analgetické účinky. Poškozené buňky by měly být ovlivněny, aby mohly být spuštěny přirozené regenerační procesy. Ošetřená tkáň by měla, pokud je to možné, znovu získat plnou funkčnost.

Napište nám:

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

Podobné příspěvky

Portuguese Patel Brides

It is definitely very easy to shed one’ s curiosity, especially after a grueling and in addition as an alternative exhausting operating time. Everybody favor