info@mbstterapie.cz
+420 725 367 388
Léčba pohybového aparátu

Osteoporóza

Osteoporoza kyčel

Osteoporóza – řídnutí kostí je pomalu postupující onemocnění látkové výměny kostí, které se během dlouhé doby téměř neprojevuje, přesto že se výrazně snižuje hustota kostí.

Osteoporóza - řídnutí kostí

   V průběhu života se kostní hmota průběžně opravuje prostřednictvím tělu vlastních mechanismů. Přibližně okolo 30. roku života kosti dosáhnou maximální hustotu (PBM – Peak Bone Mass) 7. Po 45. roce života u člověka se začíná hustota kostí kontinuálně snižujvat přibližně o jedno procento ročně. V mladém a zdravém těle vládne při opravných mechanismech kostí rovnováha. Osteoklasty odbourávají starou, resp. poškozenou kostní hmotu, a osteoblasty tvoří novou. V případě osteoporózy převažují procesy, které mají za následek odbourávání kostní hmoty. Oblast kosti se již více neopravuje. Kostní hmota ubývá, a dochází k mikroarchitektonickým poruchám kostní tkáně kdy se kosti stávají křehkými a   snadno zlomitelnými. Následky zlomenin bývají akutní a chronické bolesti, funkční omezení a značné snížení životního komfortu.

   Lidově se nazývaný proces řídnutí kostí, je  právě ona osteoporóza. Čím je člověk starší, tím pravděpodobnější je výskyt osteoporózy. Stále více trpí následky osteoporózy nejen ženy v období menopauzy, ale zasažen je už i každý pátý muž nad 50 let a mladí lidé. Tzv juvenilní .

Osteoporóza kosti

   Osteoporózu rozlišujeme na tzv primární, která se většinou vyskytuje ve vyšším věku, a sekundární, která je většinou doprovodné onemocnění:

Osteoporóza primární 

 • Idiopatická  – vzniká bez vyvolávajícího onemocnění.
 •  Postmenopauzální  · Osteoporóza 1. typu postihuje cca 30% žen po menopauze.

 •  Juvenilní · Snížení hustoty kostí vyskytující se u dětí a mladistvých.
 •  Senilní  · Osteoporóza 2. typu postihuje ženy a muže ve starším věku · starobní osteoporóza.

Osteoporóza sekundární

   Vyvolávající onemocnění např.: hormonální poruchy, poruchy látkové výměny kostí, nádorové onemocnění nebo imunitní onemocnění.

 • Vyvolaná léky, vzniká jako vedlejší účinek dlouhodobých medikamentózních terapií.
 • Neaktivita · vzniká nedostatečnou stimulací kostního metabolismu následkem chronického nedostatku pohybu.

KDY MLUVÍME O OSTEOPORÓZE??

  Prostřednictvím měření hustoty kostí (osteodenzitometrie) se určí T-skóre a Z-skóre, přičemž jejich výsledek ukáže, zda se jedná o osteoporózu. Jsou k dispozici různé denzitometrické měřící techniky. Standardem je duální rentgenová absorbciometrie (DEXA). Výsledky skóre jsou udávány jako SD – směrodatná odchylka.

Osteoporosis manifesto 

   V případě zlomenin kosti bez vyvolávající události, jako např. nehoda, pád nebo náraz, a T-skóre s hodnotou <-2,5 mluvíme o manifestní osteoporóze.

Shrbení kyfóza

   Postupující vychylování páteře označované jako hrbení se, může být následkem osteoporózy. Zádové obratle, které se staly nestabilními, se i při malé zátěži zlomí, páteř se stláčí a zkracuje.

Všeobecné informace 

 • Řídnutí kostí · primární osteoporóza · vzniká bez vyvolávajícího onemocnění; nazývá se také idiopatická osteoporóza
 • Sekundární osteoporóza- vyvolávající onemocnění např .: hormonální porucha nebo porucha kostního metabolismu; nádorová onemocnění; nesprávné imunitní reakce.
 • Postmenopauzální osteoporózy · osteoporóza 1. typu postihuje cca 30% žen po menopauze.
 • Juvenilní osteoporóza· snížení hustoty kostí vyskytující se u dětí a mladistvých.
 • Senilní osteoporóza-· Osteoporóza 2. typu postihuje ženy a muže ve starším věku · starobních osteoporóza.
 • Osteoporóza vyvolaná léky · vzniká jako vedlejší účinek dlouhodobých medikamentózní terapií.
 • Osteoporóza neaktivity · vzniká nedostatečnou stimulací kostního metabolismu následkem chronického nedostatku pohybu.
Osteoporoza_doktor

MOŽNOSTI LÉČBY OSTEOPORÓZY

   Medikamentózní léčby používají antiresorpční léčiva, která brzdí míru odbourávání kostí nebo osteoanabolika, která mají stimulovat tvorbu kostí. Tato léčiva je zčásti třeba užívat nebo implantovat i po dobu několika let. Jejich užívání často způsobuje potíže v trávicím traktu. Mohou se také vyskytnout silné vedlejší účinky, jako např. nekróza čelisti následkem bisfosfonátů. Stabilizace osteoporoticky zlomených obratlů je často řešena operativně.

MBST terapie se vydává úplně jinou cestou: 

   Terapeutický systém MBST byl vyvinut, aby umožnil cílený přenos energie v kostní tkáni. Cílem je zvýšení metabolismu a opětovné spuštění opravných mechanismů a regeneračních procesů. Terapie MBST tedy přímo řeší jednu z příčin osteoporózy.

   Terapie MBST je založena na fyzikálním principu nukleární magnetické rezonance, ve kterém atomy vodíku nejprve absorbují energii a poté ji znovu uvolňují do okolní tkáně. Vědecké údaje ukazují, že technologie magnetické rezonance MBST stimuluje různé biofyzikální procesy a může vyvolat protizánětlivé a analgetické účinky. Poškozené buňky by měly být ovlivněny, aby mohly být spuštěny přirozené regenerační procesy. Ošetřená tkáň by měla, pokud je to možné, znovu získat plnou funkčnost.