Kompletní seznam vypracovaných studií o vlivu MBST 2009 – 2014