Popis typu studií:

     Design studie a jeho volba je velmi komplexní problematika. Design je ovlivněn především cílem studie (co by chtěl zadavatel studií prokázat), klinickými aspekty (jakým parametrem je možné splněné cíle studie u zkoumané populace sledovat) a statistickými aspekty.